Jazykové kurzy

Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 009
          více informací >>

Společenská angličtina

Cílem kurzu je být schopen plynně a bez stresu konverzovat v různých společenských situacích, (ke kterým dochází při výkonu funkcí vyplývajících z členství v EU). Příprava zahrnuje jak konverzaci v situacích, které se vyskytují v prostředí pracovním, tak i neformálním s pracovními partnery.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 001
          více informací >>

Komunikační dovednosti v angličtině, základní kurz

Cílem tohoto kurzu je, aby posluchač ovládal na potřebné základní úrovni jazykovou terminologii specifickou pro telefonickou komunikaci, byl schopen vyřídit běžný telefonát, správně začít a zakončit tel. hovor a řešit jednoduché rutinní pracovní záležitosti jako vyřídit vzkazy, sjednat schůzku, vyřídit objednávku, stížnost atd.
V písemné komunikaci je cílem bezproblémově komunikovat na potřebné úrovni emailem, prohloubit slovní zásobou specifickou pro emailovou komunikaci a být schopen vytvořit efektivní emailové sdělení.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 002
          více informací >>

Komunikační dovednosti v anglickém jazyce, telefonování a email pro pokročilé

Cílem tohoto kurzu je, aby pracovník ovládal na potřebné pokročilé úrovni jazykovou terminologii specifickou pro telefonickou komunikaci, aby používal vhodnou a přiměřenou slovní zásobu a komunikoval bez závažných chyb o všech běžných pracovních a profesionálních záležitostech.
V písemné komunikaci je cílem, aby pracovník bezproblémově komunikoval na potřebné úrovni emailem a byl schopen vytvořit efektivní emailové sdělení jazykem přiměřené ne/formálnosti, stylem charakteristickým pro email ve své odbornosti.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 003
          více informací >>

Společenská angličtina

Cílem kurzu je být schopen plynně a bez stresu konverzovat v různých společenských situacích, ke kterým dochází při výkonu sekretářské funkce. Příprava zahrnuje jak konverzaci v situacích, které se vyskytují v prostředí pracovním, tak i neformálním s pracovními partnery.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 004
          více informací >>

E - mail v angličtině

Cílem je, aby zaměstnanec bezproblémově komunikoval na potřebné úrovni emailem, aby se seznámil se slovní zásobou specifickou pro emailovou komunikaci, byl schopen vytvořit efektivní emailové sdělení jazykem přiměřené ne/formálnosti a stylem charakteristickým pro email.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 005
          více informací >>

Vedení porady v angličtině

Cílem kurzu je zvládnout dovednosti potřebné pro vedení porady v anglickém jazyce na vysoké úrovni porozumění a vlastního vyjadřování. Kurz zahrnuje jazykové dovednosti a slovní zásobu potřebné pro všechny etapy meetingu od přípravy přes organizaci, vedení a průběh meetingu, rozhodování a ukončení meetingu.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 007
          více informací >>

Prezentace v angličtině

Cílem kurzu je zvládnout bezproblémově prezentace v anglickém jazyce na reprezentativní úrovni, tj. být schopen se vyjadřovat přesně, používat stylově přiměřený jazyk ve všech fázích prezentace a být schopen reagovat na dotazy publika.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 008
          více informací >>

Příprava na projekt /pracovní cestu/ v angličtině

Cílem tohoto kurzu je, aby pracovník ovládal na potřebné pokročilé úrovni jazykovou terminologii specifickou pro telefonickou komunikaci, aby používal vhodnou a přiměřenou slovní zásobu a komunikoval bez závažných chyb o všech běžných pracovních a profesionálních záležitostech.
V písemné komunikaci je cílem, aby pracovník bezproblémově komunikoval na potřebné úrovni emailem a byl schopen vytvořit efektivní emailové sdělení jazykem přiměřené ne/formálnosti, stylem charakteristickým pro email ve své odbornosti.
Konečná cena: Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu Kč
Variabilní symbol: 010
          více informací >>

Negociace v angličtině

Cílem kurzu je zvládnout dovednost vyjednávání v anglickém jazyce na vysoké úrovni porozumění a vlastního vyjadřování. Kurs zahrnuje jazykové dovednosti a slovní zásobu potřebné pro všechny etapy vyjednávání od přípravy přes organizaci, vedení a průběh, rozhodování a zakončení vyjednávání.

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz