Publikace

Zákon o ochraně ovzduší
JUDr. Ing. Emil Rudolf a JUDr. Dana Římanová

Včetně nových prováděcích předpisů s výkladem!
II. aktualizované vydání v souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší

Publikace obsahuje zákon o ochraně ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění rozsáhlé novely č.92/2004 Sb., včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zákon i vyhlášky a nařízení jsou doplněny výkladem.
Zákon o obalech
JUDr. Dana Římanová

Včetně prováděcích předpisů s výkladem!
III. doplněné a aktualizované vydání

Publikace obsahuje zákon o obalech ve znění významné novely provedené zákonem č. 94/2004 Sb. včetně prováděcích předpisů s výkladem.

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz