Rekvalifikační kurzy (certifikované vzdělávání)

Konečná cena: 18000 Kč
Variabilní symbol: 211
          více informací >>

EKOLOG - odborník pro ochranu životního prostředí. Akreditováno ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzdělávací agentura D a V pořádá již řadu let rekvalifikační korespondenční kurz EKOLOG, který již absolvovalo více jak 100 posluchačů. Chcete-li, aby i Vaše firma zaměstnávala odborníky s aktualizovaným ekologickým vzděláním a s dokladem o získané kvalifikaci, využijte této nabídky. Tento kurz je vhodný pro Ekology organizací, zaměstnance státní správy, soukromé ekologické firmy, ekoporadce, právníky, konzultanty a experty v oblasti životního prostředí. Organizace vlastnící nebo se ucházející o certifikát EMAS. Zaměstnance, kteří pracují jako ekologové organizací a firem a potřebují získat ucelený přehled o aktuálním stavu nejdůležitějších právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Forma korespondenčního studia je efektivní, neboť nezpůsobuje Vaši nepřítomnost na pracovišti. Poskytne Vám informace i kontakty nezbytné pro Vaši činnost a prosperitu organizace-firmy. V případě přihlášení 10 a více zájemců z jedné organizace, je možné přizpůsobit studium potřebám vysílající organizace a realizovat studium v sídle organizace.

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz