Reference

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV

Město Litvínov potvrzuje, že vzdělávací agentura D a V, realizovala řadu seminářů ke správnímu řádu a správnímu řízení se zaměřením na problematiku: stavebních úřadů, sociálního zabezpečení a životního prostředí. Lektorské zabezpečení bylo na profesionální úrovni, posluchači hodnotí semináře velice dobře.

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Semináře k problematice "SPRÁVNÍHO ŘÁDU" jsou hodnoceny velmi kladně, jako vyvážené s dobrým skloubením teorie a praxe, zejména forma přednáška+cvičení (test) po každém bloku se osvědčila. Lektorské obsazení prokazuje dlouhodobé zkušenosti a hluboké znalosti dané problematiky.

MINISTERSTVO OBRANY

Potvrzujeme, že vzdělávací agentura D a V realizovala pro vybrané zaměstnance Ministerstva obrany "Seminář k novému správnímu řádu" a seminář "Ekologie v právních předpisech". Lektorské provedení bylo na profesionální úrovni. Posluchači hodnotí průběh seminářů velice dobře.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Vzdělávací agentura D a V, realizovala pro vybrané zaměstnance GŘ cel tréningové semináře zaměřené na týmovou práci a osobní styl manažera. Lektorské a organizační zabezpečení bylo provedeno na profesionální úrovni. Posluchači hodnotí průběh tréningových seminářů velice dobře.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, s.r.o.

Vzdělávací agentura D a V, realizovala řadu seminářů zaměřených na problematiku správního řádu. Semináře, které byly obsazeny převážně z řad zaměstnanců státní a veřejné správy byly hodnoceny velice dobře, a to především z hlediska srozumitelnosti výkladu, jakož i vysoké odborné úrovně a praktických zkušeností a příkladů při aplikaci v praxi. Lektorské zabezpečení bylo provedeno na profesionální úrovni.

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz