Firemní vzdělávání

Konečná cena: 5500,- Kč/os Kč
Variabilní symbol: 708
          více informací >>

VÝCVIKOVÝ KURZ LEKTORSKÝCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Příprava lektorských vystoupení i prezentačních dovedností poskytne posluchačům prostřednictvím aktivního zapojení do výuky získat důvěru v sebe, zbavit se trémy a cenné zkušenosti s řešením problémových situací.
Konečná cena: 5500 Kč
Variabilní symbol: 222
          více informací >>

SEKRETÁŘSKÁ PRÁCE JAKO PROFESE

Správný vzhled, bezproblémový výkon sekretářské práce, úprava písemností, profesionálně zvládnuté situace, které tato propfese přináší, to je krédo tréningového semináře.
Konečná cena: 4000 Kč
Variabilní symbol: 444
          více informací >>

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A SYSTÉM KONTROLY

Konečná cena: 4000 Kč
Variabilní symbol: 777
          více informací >>

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ SITUACÍ VZNIKAJÍCÍCH V PERSONÁLNÍCH VZTAZÍCH

Konečná cena: 500 Kč
Variabilní symbol: 888
          více informací >>

SYSTÉM POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PLÁNOVÁNÍ JEJICH KARIÉRNÍHO RŮSTU

Konzultace přímo ve Vaší firmě

Novou formou vzdělávání jsou firemní konzultace za účasti lektorů vzdělávací agentury D a V , které se poskytují podle zájmu objednavatele. Obsahově zaměření, délku a místo konání si volí objednavatel sám. Cena konzultací se pohybuje od 6000,- Kč do 20 000,- Kč.

Prezentace firem na semináři

Zájemcům o prezentaci firmy umožňujeme:
  • rozdání firemních materiálů
  • 15-20 minutové vystoupení
  • zřízení výstavy po dobu konání semináře
  • rozeslání nabídek a katalogů
Cena za firemní prezentaci je jednotná: 2000,- Kč za seminář.

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz