Komunikační dovednosti v angličtině, základní kurz

Kód:001 (= variabilní symbol)
Název:Komunikační dovednosti v angličtině, základní kurz
Cena:Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu
Datum konání:Dohodou

MÍSTO KONÁNÍ:

V místě objednavatele s docházkou lektora nebo v jazykové učebně vzdělávací agentury D a V (Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha 1).

PROGRAM:

Termíny a fráze specifické pro telefonování a příklady jejich využití. Zásady telefonování v angličtině, obraty a výrazy při různých formách telefonátů, vzory telefonátů s důrazem na úřední záležitosti, telefonní čísla. Procvičení různých typů tel. rozhovorů, řešení jednoduchých rutinních pracovních telefonátů v angličtině – identifikace telefonujících osob, žádost o přepojení na určitou osobu, představení se, vyřízení telefonátu, zanechání vzkazu, žádost o informaci, objednávka hotelu, stížnost, formální a neformální výrazy a obraty vhodné při telefonování, nácvik poslechu s porozuměním.

Termíny a fráze specifické pro oslovení a závěr emailu, pro email klíčové fráze, podání informací, vnitřních sdělení, zasílání příloh, vyjádření žádosti, sjednání schůzky, ověření porozumění, vyjádření pozvání a instrukcí, vyjádření reklamace a stížnosti, omluvy, žádost o práci. Zahrnuty jsou také v emailech užívané zkratky, přímé a stručné vyjadřování, formální a neformální vyjadřování.
Stručně je zařazena nezbytná gramatika jako slovesné tvary, předložky, spojovací výrazy.
Materiál je založen na stovkách skutečných emailů, které jsou analyzovány a rozpracovány do cvičení. Cvičení jsou provázena diskusí o daném tématu.
Účastníci vypracují vlastní typické příklady pro svoji reálnou pracovní praxi.

Praktická cvičení s vlastními pracovními materiály.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Studijní literatura a učební pomůcky:

Barbara Garside, Tony Garside: Essential Telephoning in English
Paul Emmerson: E mail in English
Vlastní materiály účastníků

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento kurz.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz