Komunikační dovednosti v anglickém jazyce, telefonování a email pro pokročilé

Kód:002 (= variabilní symbol)
Název:Komunikační dovednosti v anglickém jazyce, telefonování a email pro pokročilé
Cena:Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu
Datum konání:Dohodou

MÍSTO KONÁNÍ:

V místě objednavatele s docházkou lektora nebo v jazykové učebně vzdělávací agentury D a V:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha 1.

PROGRAM:

Termíny a fráze specifické pro telefonování a příklady jejich využití.
Termíny a fráze specifické pro telefonování na pokročilé úrovni a příklady jejich využití. Přiměřená frazeologie s bohatou slovní zásobou při telefonování v angličtině, obraty a výrazy při různých formách telefonátů, vzory telefonátů s důrazem na úřední záležitosti na pokročilé úrovni.

Poslech s porozuměním na pokročilé úrovni.

Procvičení různých typů tel. rozhovorů, řešení pracovních telefonátů v angličtině – identifikace telefonujících osob, žádost o přepojení hovoru, vyřizování vzkazů, vyřizování pracovních záležitostí dle profese účastníků, psaní data a číslovek, objednávky, žádosti o informace, podávání informací, objednávka hotelu, reklamace a odpověď na ni atd.

Termíny a fráze specifické pro oslovení a závěr emailu, pro email klíčové fráze, podání informací, vnitřních sdělení, zasílání příloh, vyjádření žádosti, sjednání schůzky, ověření porozumění, vyjádření pozvání a instrukcí, vyjádření reklamace a stížnosti, omluvy, žádost o práci. Zahrnuty jsou také v emailech užívané zkratky, přímé a stručné vyjadřování, formální a neformální vyjadřování.

Stručně je zařazena nezbytná gramatika jako slovesné tvary, předložky, spojovací výrazy.

Materiál je založen na stovkách skutečných emailů, které jsou analyzovány a rozpracovány do cvičení. Cvičení jsou provázena diskusí o daném tématu.

Účastníci vypracují vlastní typické příklady pro svoji reálnou pracovní praxi.

Praktická cvičení s použitím vlastních materiálů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Studijní literatura a učební pomůcky:Jean Naterop, Rod Revell: Telephoning in English
Paul Emmerson: E mail in English
Vlastní materiály účastníků

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento kurz.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz