E - mail v angličtině

Kód:004 (= variabilní symbol)
Název:E - mail v angličtině
Cena:Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu
Datum konání:Dohodou

MÍSTO KONÁNÍ:

V místě objednavatele s docházkou lektora nebo v jazykové učebně vzdělávací agentury D a V:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha 1.

PROGRAM:

Termíny a fráze specifické pro oslovení a závěr emailu, pro email klíčové fráze, podání informací, vnitřních sdělení, zasílání příloh, vyjádření žádosti, sjednání schůzky, ověření porozumění, vyjádření pozvání a instrukcí, vyjádření reklamace a stížnosti, omluvy, žádost o práci. Zahrnuty jsou také v emailech užívané zkratky, přímé a stručné vyjadřování, formální a neformální vyjadřování.
Stručně je zařazena nezbytná gramatika jako slovesné tvary, předložky, spojovací výrazy.
Materiál je založen na stovkách skutečných emailů, které jsou analyzovány a rozpracovány do cvičení. Cvičení jsou provázena diskusí o daném tématu.
Účastníci vypracují vlastní typické příklady pro svoji reálnou pracovní praxi.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Skupinový kurz:
Komunikativní interaktivní metoda na základě autentických materiálů a nahrávek s maximální aktivní participací jednotlivých účastníků.

Časová dotace: 4 dny, každý den 8 vyučovacích hodin.

Studijní literatura a učební pomůcky:
Paul Emmerson: E mail in English
Vlastní materiály účastníků

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento kurz.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz