Negociace v angličtině

Kód:010 (= variabilní symbol)
Název:Negociace v angličtině
Cena:Bude stanovena podle počtu účastníků kurzu
Datum konání:Dohodou

MÍSTO KONÁNÍ:

V místě objednavatele s docházkou lektora nebo v jazykové učebně vzdělávací agentury D a V:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha 1.

PROGRAM:

Kurz zahrnuje jazyk pro všechny kroky v negociaci:
Uvedení tématu
Způsoby strukturování a vedení vyjednávání
Vyjasnění pozic, vyjádření názoru
Formální, neformální jazyk
Aktivní naslouchání
Zvládání konfliktu
Vyjádření názoru, návrhu, protinávrhu, souhlas, nesouhlas atd.
Dosažení dohody, shrnutí
Praktická cvičení

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Individuální nebo skupinový intenzivní kurz formou workshopu
Skupinový kurz:
Komunkativní interaktivní metoda na základě autentických materiálů a videoprojekce s maximální aktivní participací jednotlivých účastníků. Simulace konkrétních situací s odbornými tématy. Začlenění podkladů studentů do aktivit.
Skupinový kurz: 2 x 4 dny, každý den 8 vyučovacích hodin
Možné pokračování indviduální formou průběžně a dlouhodobě dle individuálních potřeb

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento kurz.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz