Organizační informace - smluvní podmínky

 1. Závaznou přihlášku na seminář zašlete obratem, nejpozději 3 dny před termínem konání semináře na adresu + JUDr. Vladimír Čermák, Bachova 1593, 149 00 Praha 4, nebo na:
 2. Přihlásit se je možné i telefonicky na č. tel.: 603 72 56 36 nebo 2 729 28 277
 3. Došlé přihlášky se zařazují podle termínu doručení, přihlášky nepotvrzujeme.
 4. Kurzy se uskuteční, pouze v případě dostatečného počtu přihlášených v případě storna nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
 5. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
 6. Účastnický poplatek lze zaplatit i v hotovosti při registraci po předchozím přihlášení (telefonicky i faxem).
 7. Platbu poukažte na Raiffeisen Bank, č.účtu: 1131103848/5500, + označení varibilního symbolu semináře pod kterým je veden v nabídce.
 8. Firma DaV není plátcem DPH.
 9. IČO: 68374631 DIČ: CZ520703013
 10. Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací. Vrátit poplatek je možné pouze na základě písemného nebo telefonického zrušení přihlášky do 3 dnů před konáním akce.
 11. U prezence se účastník prokáže potvrzením o úhradě poplatku.
 12. Studijní materiály poskytujeme u většiny seminářů. Posluchači je obdrží při prezenci před zahájením semináře.
 13. Ubytování a stravování nezajišťujeme.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz