VÝCVIKOVÝ KURZ LEKTORSKÝCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Lektor:PhDr. Stanislav Hájek + JUDr. Vladimír Čermák
Cena:5500,- Kč/os Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód:708 (= variabilní symbol)

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Výcvikový program je zaměřen na:
1. Možné varianty zahájení svého vystoupení (přednášky, semináře apod.)
2. Boj proti trémě + způsob zmírnění jejího dopadu na lektorské vystoupení.
3.Rizika a bariéry vlastního vystupení.
4. Zvládnutí problémového posluchače.
5. Překážky navazování kontaktu s posluchači.
6. Získávání důvěry posluchačů.
7. Získání ohlasu na své vystoupení ze strany ostatních posluchačů a prostřednictvím videozáznamu i ohlasu svého vlastního dojmu.

ORGANIZACE STUDIA:

Posluchači v průběhu výuky řeší případové studie a prezentují svá vystoupení a to v rovině okamžitého, bezprostředního zadání tématu bez přípravy. Poté následuje vlastní výuka, která končí prezentací vlastního tématu, zpracovaného podle získaných vědomostí a dovedností z kurzu. Posluchač má srovnání svého vystoupení před a po provedeném tréningu.

PROGRAM:

1. Smlouva o kurzu.
2. Lámání ledu.
3. Tréma.
4. Příprava na vystoupení.
5. Praktické rady a doporučení lektorům.
6. Vizuální pomůcky a jejich použití.
7. Vystoupení před kamerou - prezentace posluchačů.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Posluchači obdrží v průběhu dvoudenní přípravy studijní materiály obsahující řadu případových studií, včetně řečnických cvičení. Na závěr obdrží posluchači videokazetu se svým vystoupením před zahájením přípravy a po jejím ukončení.

MÍSTO KONÁNÍ:

Bude určeno podle potřeb objednavatele

ČASOVÝ PRŮBĚH:

První den zahájen v 9.00 hod., ukončení v 16.00 hod.
Druhý den zahájení v 8.00 hod. ukončení v 15.30 hod.
Termíny konání budou upřesněny.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento seminář.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz