SEKRETÁŘSKÁ PRÁCE JAKO PROFESE

Lektor:PhDr. Stanislav Hájek + JUDr. Vladimír Čermák
Cena:5500 Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód:222 (= variabilní symbol)

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Průřez výkonem sekretářských činností pojatý tréningovou formou, kdy účastníci budou prakticky provádět různé činnosti se kterými se při své práci mohou setkat. Součástí kurzu je i péče vizážistky s výkladem.

ORGANIZACE STUDIA:

Tréningový seminář je organizován dynamickou formou, kdy si účastníci vyzkouší některé techniky stolování, líčení, úpravy sekretariátů a pod. Teoretické vstupy jsou pouze úvodem pro praktické činnosti, které posluchači řeší praktickým nácvikem.

PROGRAM:

I. DEN
Modul 1 – „ZMĚNY PRAVIDEL ČESKÉHO PRAVOPISU V ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI“
Cíl modulu: Na konci této aktivity by posluchači měli mít dobrou orientaci v novinkách, které přinesla pravidla českého pravopisu v úřední korespondenci. Lektor upozorní posluchače na pravopis u jednotlivých pravidel a především na aktuální změny v pravidlech. U každého tématického okruhu dostanou posluchači prostor pro konzultaci problémů z vlastní praxe. posluchači si připraví své dotazy předem.

Témata:
1. Přehled základních změn v pravidlech českého pravopisu.
2. Velká písmena.
3. Psaní „i“ a „y“.
4. Psaní „mě“ a „mně“.
5. Správné používání mluvnických pádů.

Modul 2 – „PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI SEKRETÁŘKY PŘI ORGANIZACI PRÁCE
SEKRETARIÁTU“
Cíl modulu: Na konci této aktivity by posluchači měli mít dobrou orientaci v problematice role sekretářky při organizaci práce vedoucího; poznání vedoucího; rozhodování; vzniku a prevenci konfliktů; řešení konfliktů; firemní kultury.

Témata:
1. Jak se bránit stresové zátěži (manažer a rozhodování, moc, vliv, autorita,organizační politika).
2. Základy komunikace.
3. Komunikace po telefonu.
4. Přijetí hovoru.
5. Přepojování telefonu.
6. Vyřizování nepříjemných událostí.
7. Filtrování hovorů.

II. DEN
Modul 3 – „KONDICE JAKO ZÁKLAD VÝKONU FUNKCE SEKRETÁŘKY“
Cíl modulu: Na konci této aktivity budou posluchači seznámeni s postupy při pracovní relaxaci.
Témata:
1. Životní cíle.
2. Role a jejich zvládnutí.
3. Rozdělení priorit.
4. Organizace práce a Time Menegement při výkonu sekretářské praxe.
5. Plánovací pomůcky.

Modul 4 – „TYPY LIDÍ PODLE POSTAVY“
Cíl modulu: Na konci této aktivity by posluchači měli mít dobrou orientaci ve volbě vhodných a nevhodných oděvů k různým příležitostem včetně přehledu o možných prohřešcích a způsobech jejich řešení.
Témata:
1. Správná volba oblečení ke své postavě a situaci.
2. Jaké vzory a barvy volit a pro jaké situace.
3. Jaké doplňky jsou vhodné a jaké ne.
4. Čeho se vyvarovat a jak zakrýt nedostatky a zdůraznit klady.

Modul 5 – „TYPY LIDÍ PODLE TVARU OBLIČEJE“
Cíl modulu: Na konci této aktivity by posluchači měli znát typologii a volbu vhodných úprav k eliminaci případných nedostatků.
Témata:
1. Máte správný střih vlasů.
2. Barva ano, či ne.
3. Pleť je třeba ošetřovat.

Modul 6 – „ ODĚVY A ROZLIŠENÍ KVALITY“
Cíl modulu: Na konci této aktivity budou posluchači umět rozpoznat kvalitu a praktičnost při správné volbě oděvu.
Témata:
1. Co si představit pod pojmem praktičnost v odívání.
2. Ideální kombinace z možností, které máme.
3. Údržba a účelnost.

Modul 7 – „BARVOVÁ TYPOLOGIE“
Cíl modulu: Na konci této aktivity budou posluchači individuálně seznámeni se základními principy rozlišení odstínů (pro každého účastníka kurzu).
Témata:
1. Vhodné a nevhodné barvy.
2. Triky vizážistů.
3. Barvy interiéru a jejich vliv na psychiku.
4. Ukázkové líčení a péče o pleť (určeno především pro ženy, účastnice kurzu).

III. DEN
Modul 6 – „FIREMNÍ KULTURA“
Cíl modulu: Na konci této aktivity budou posluchači seznámeni s projevy a znaky firemní kultury, stolování, úprava tabule, příprava pohoštění.
Témata:
1. Firemní kultura v každodenní praxi.
2. Řešení případových studií.
3. Stolování.
4. Servírování v sekretářské praxi.
5. Etiketa, protokol, jednání a vystupování při přijímání návštěv.
Závěr a vyhodnocení kurzu.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Posluchači obdrží případové studie a veškerý výukový materiál, který budou při tréningu potřebovat.

MÍSTO KONÁNÍ:

Bude určeno podle potřeb objednavatele

ČASOVÝ PRŮBĚH:

Tréningový seminář je třídenní. První den se zahajuje v 13.00 hod. Druhý den od 8.00 do 18.00 hod. Třetí den od 8.00 do 13.00 hod.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento seminář.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz