HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A SYSTÉM KONTROLY

Lektor:PhDr. Stanislav Hájek, JUDr. Vladimír Čermák
Cena:4000 Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód:444 (= variabilní symbol)

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Kurz je zaměřen na praktický nácvik přípravy, realizace a hodnocení plnění úkolů vyplývajících z hodnocení zaměstnanců.

ORGANIZACE STUDIA:

Přednášky spojené s aktivním tréningem.

PROGRAM:

1. Zásady hodnocení.
2. Mýty o hodnocení zaměstnanců.
3. Nácvik pohovorů.
4. Plán rozvoje zaměstnanců + plán nástupnictví.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Posluchači obdrží k řešení řadu případových studií.

MÍSTO KONÁNÍ:

Bude určeno podle potřeb objednavatele

ČASOVÝ PRŮBĚH:

Zahájení v 8.30 hod.
Přestávka 10.30 - 11.00 hod.
Pokračování tréningu 11.00 - 14.00 hod.
Přestávka na kávu.
Předpokládané ukončení 16.00 - 16.30 hod.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento seminář.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz