PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ SITUACÍ VZNIKAJÍCÍCH V PERSONÁLNÍCH VZTAZÍCH

Lektor:PhDr. Stanislav Hájek, JUDr. Vladimír Čermák
Cena:4000 Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód:777 (= variabilní symbol)

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Cílem je poznat a řešit situace, které přinášejí problémoví zaměstnanci.

ORGANIZACE STUDIA:

Kurz je organizován tréningovou formou s podporou přednášek a řešení případových studií.

PROGRAM:

1. Firemní kultura.
2. Problémový zaměstnance, jeho projevy a chování.
3. Rozvázání pracovního poměru s problémovým zaměstnancem.
4. Pomoc při adaptaci na nové pracovní místo.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Posluchači obdrží případové studie pro řešení daných situací.

MÍSTO KONÁNÍ:

Bude určeno podle potřeb objednavatele

ČASOVÝ PRŮBĚH:

Zahájení v 8.30 hod.
Přestávka 10.30 - 11.00 hod.
Pokračování tréningu 11.00 - 14.00 hod.
Přestávka na kávu.
Předpokládané ukončení 16.00 - 16.30 hod.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento seminář.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz