SYSTÉM POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PLÁNOVÁNÍ JEJICH KARIÉRNÍHO RŮSTU

Lektor:Ing. Lubomír Veselý, JUDr.Vladimír Čermák
Cena:500 Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód:888 (= variabilní symbol)

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Kurz je pojat jako prezentace způsobu zpracování dané tématiky. Případní zájemci o zakoupení systému si budou moci systém vyzkoušet.

ORGANIZACE STUDIA:

Jde o předvedení nového moderního programu zaměřeného na práci v oblasti vzdělávání zaměstnanců, která je často velice organizačně a časově náročná.
Program pomáhá snadnou cestou kontrolovat, nabízet a evidovat veškerý pohyb jak posluchačů, tak i nabídek v oblasti vzdělávání.

PROGRAM:

1. Jak prezentovat nabídky externích vzdělávacích firem i tvorbu vlastních vzdělávacích akcí.
2. Výběr a přihlašování zaměstnanců do vzdělávacích akcí.
3. Třídění přihlášek podle jmen přihlášených, podle témat, podle útvarů apod.
4. Analýza vzdělávacích potřeb.
5. Tvorba plánu vzdělávání a karierního růstu zaměstnance.
6. Evidence realizace vzdělávacích akcí podle skutečné docházky.
7. Hodnocení a sumarizace výsledků vzdělávacích akcí.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Posluchači obdrží základní informace o postupech počítačového zpracování daného tématu.

MÍSTO KONÁNÍ:

Bude určeno podle potřeb objednavatele

ČASOVÝ PRŮBĚH:

Zahájení v 9.00 hod.
Přestávka 10.30 - 11.00 hod.
Diskuse a praktická předvedení 11.00 - 12.00 hod.
Předpokládané ukončení 12.00 - 13.00 hod.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento seminář.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz